1. polrok - klasifikačná porada

29.január 2018

17.30 – jedáleň