Písomná forma internej časti maturitnej skúšky

Slovenský jazyk a literatúra – 13.marca 2018                  
Anglický jazyk, nemecký jazyk,  ruský jazyk – 14.marca 2018
Matematika – 15.marca 2018