POLROČNÉ PRÁZDNINY

POLROČNÉ PRÁZDNINY sú 2.februára 2018. Vyučovanie sa začína 5.februára 2018