Prvé kolo štvoročného štúdia - prijímacia komisia

.