VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY sa začínajú 28.marec 2018 a končia sa 3.apríla 2018. Vyučovanie sa začína 4. apríla 2018.