Vianočné prázdniny .

VIANOČNÉ PRÁZDNINY sa začínajú 23.decembra 2017 a končia sa 5.januára 2017. Vyučovanie sa začína 8.januára 2018.