Začiatok vyučovania

vyučovanie sa začína 4. septembra 2017