Začína sa 2. polrok

začína sa 1. februára 2018 (štvrtok)