Oznam 19.4.2016

Vyučovací proces na Športovom gymnáziu, Ostrdeková 10, Bratislava v utorok 19.4.2016 bude ukončený o 13.30 hod. pretože pracovníci školy sa zúčastnia na verejnom zhromaždení organizovaným Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pred Úradom vlády SR od 14.00 hod

vedenie školy