Oznam pre rodičov a žiakov

Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že vyučovanie z dôvodu štrajku niektorých pracovníkov školy bude v utorok 2. 2. 2016 od 10:30 do 14:20 hod. Vyučovanie prebehne podľa rozvrhu a zúčastnia sa žiaci ročníkov príma, sekunda, tercia, kvarta, oktáva osemročného štúdia a 4. ročník štvorročného štúdia. Tréningový proces pokračuje podľa plánu pre všetky ročníky, stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni. Triedy kvintaA, sextaA, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A a 3.B v utorok 2. 2. 2016 nebudú mať vyučovací proces!!! Ďalšie informácie o zabezpečení výchovno - vzdelávacieho procesu od stredy zavesíme na stránku školy v utorok 2.2.2016 o 17.00 hod.