Pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov

Vážení rodičia a milí žiaci,
pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku dobré zdravie, šťastie, osobné a pracovné úspechy Vám želajú
                                                            vedenie a zamestnanci športového gymnázia.