Školská jedáleň

Obedy v školskej jedálni na pondelok 5. septembra 2016 sú zabezpečené pre všetkých žiakov školy

a budú sa vydávať od 11.15 hod.

Vedúca ŠJ p. Máleková bude vydávať poštové poukážky na zaplatenie stravy v pondelok 5.septembra

2016 od 9.00 hod.