Školský rok 2018/2019

Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava otvorí pre školský rok 2018/19 jednu triedu osemročného štúdia a tri triedy štvorročného štúdia. Prihlášky na štúdium je potrebné poslať na adresu školy do 28.2.2018. Kód školy je 7902 J 77/gymnázium šport.

Kritéria pre prijímanie uchádzačov.pdf