Výsledky talentových skúšok pre štvorročné štúdium na Športovom gymnáziu, Ostredková 10, Bratislava dňa 12.04.2016

Výsledky talentových skúšok pre štvorročné štúdium na Športovom gymnáziu, Ostredková 10, Bratislava dňa 12.04.2016

 
 

Poradie

Štartovné číslo

Body

Výsledok

 

1.

29

92

Prijatý

 

2.

28

90

Prijatý

 

3.

163

87

Prijatý

 

4.

46

84

Prijatý

 

5.

140

84

Prijatý

 

6.

42

83

Prijatý

 

7.

33

81

Prijatý

 

8.

191

81

Prijatý

 

9.

10

80

Prijatý

 

10.

24

79

Prijatý

 

11.

25

79

Prijatý

 

12.

100

79

Prijatý

 

13.

31

78

Prijatý

 

14.

101

78

Prijatý

 

15.

154

78

Prijatý

 

16.

1

77

Prijatý

 

17.

155

77

Prijatý

 

18.

37

76

Prijatý

 

19.

38

76

Prijatý

 

20.

110

76

Prijatý

 

21.

170

76

Prijatý

 

22.

106

75

Prijatý

 

23.

171

75

Prijatý

 

24.

160

74

Prijatý

 

25.

182

74

Prijatý

 

26.

4

73

Prijatý

 

27.

30

73

Prijatý

 

28.

32

73

Prijatý

 

29.

116

73

Prijatý

 

30.

197

73

Prijatý

 

31.

161

72

Prijatý

 

32.

13

71

Prijatý

 

33.

40

71

Prijatý

 

34.

125

71

Prijatý

 

35.

126

70

Prijatý

 

36.

150

70

Prijatý

 

37.

190

70

Prijatý

 

38.

20

69

Prijatý

 

39.

166

68

Prijatý

 

40.

8

67

Prijatý

 

41.

17

67

Prijatý

 

42.

23

67

Prijatý

 

43.

26

67

Prijatý

 

44.

39

67

Prijatý

 

45.

112

67

Prijatý

 

46.

127

67

Prijatý

 

47.

168

66

Prijatý

 

48.

193

66

Prijatý

 

49.

137

65

Prijatý

 

50.

180

65

Prijatý

 

51.

118

64

Prijatý

 

52.

185

64

Prijatý

 

53.

2

63

Prijatý

 

54.

105

63

Prijatý

 

55.

124

63

Prijatý

 

56.

128

63

Prijatý

 

57.

148

63

Prijatý

 

58.

174

63

Prijatý

 

59.

198

62

Prijatý

 

60.

3

61

Prijatý

 

61.

19

61

Prijatý

 

62.

184

61

Prijatý

 

63.

5

60

Prijatý

 

64.

129

60

Prijatý

 

65.

149

60

Prijatý

 

66.

122

60

Prijatý

 

67.

36

58

Prijatý

 

68.

113

58

Prijatý

 

69.

132

58

Prijatý

 

70.

139

58

Prijatý

 

71.

183

58

Prijatý

 

72.

195

58

Prijatý

 

73.

43

57

Prijatý

 

74.

177

57

Prijatý

 

75.

7

56

Prijatý

 

76.

18

56

Prijatý

 

77.

133

56

Prijatý

 

78.

142

56

Prijatý

 

79.

111

55

Prijatý

 

80.

120

55

Prijatý

 

81.

131

55

Prijatý

 

82.

153

55

Prijatý

 

83.

104

54

Prijatý

 

84.

167

54

Prijatý

 

85.

152

54

Prijatý

 

86.

11

53

Neprijatý

 

87.

136

53

Neprijatý

 

88.

159

52

Neprijatý

 

89.

119

52

Neprijatý

 

90.

107

52

Neprijatý

 

91.

47

51

Neprijatý

 

92.

143

51

Neprijatý

 

93.

16

50

Neprijatý

 

94.

35

50

Neprijatý

 

95.

172

50

Neprijatý

 

96.

34

48

Neprijatý

 

97.

196

48

Neprijatý

 

98.

134

47

Neprijatý

 

99.

130

46

Neprijatý

 

100.

157

46

Neprijatý

 

101.

194

46

Neprijatý

 

102.

114

45

Neprijatý

 

103.

12

43

Neprijatý

 

104.

151

42

Neprijatý

 

105.

158

42

Neprijatý

 

106.

22

41

Neprijatý

 

107.

45

40

Neprijatý

 

108.

115

38

Neprijatý

 

109.

164

27

Neprijatý

 

110.

109

53

Nesplnené kritéria

 

111.

123

49

Nesplnené kritéria

 

112.

169

41

Nesplnené kritéria

 

113.

103

35

Nesplnené kritéria

 

114.

141

33

Nesplnené kritéria

 

115.

41

 

Náhradný termín

 

116.

192

 

Náhradný termín

 

117.

44

 

Náhradný termín

 

118.

181

 

Náhradný termín

 

119.

175

 

Náhradný termín

 

120.

138

 

Neúčasť

 

121.

117

 

Neúčasť

 

122.

14

 

Neúčasť

 

123.

162

 

Neúčasť

 

124.

178

 

Neúčasť

 

125.

156

 

Neúčasť

 

126.

27

 

Neúčasť

 

127.

21

 

Neúčasť

 

128.

146

 

Neúčasť

 

129.

176

 

Neúčasť

 

130.

108

 

Neúčasť

 

131.

165

 

Neúčasť

 

132.

6

 

Neúčasť

 

133.

9

 

Neúčasť

 

134.

145

 

Neúčasť

 

135.

189

 

Neúčasť

 

136.

186

 

Neúčasť

 

137.

173

 

Neúčasť

 

138.

144

 

Neúčasť

 

139.

187

 

Neúčasť

 

140.

135

 

Neúčasť

 

141.

102

 

Neúčasť

 

142.

121

 

Neúčasť

 

143.

179

 

Neúčasť

 

144.

147

 

Neúčasť

 

145.

188

 

Neúčasť