O našej škole

     V súčasnom období je šport výrazným spoločenským fenoménom, či už pre dospelých, ale hlavne pre deti a mládež. Ide predovšetkým o zdravý vývoj mladej generácie, zmysluplné využitie voľného času a v neposlednom rade o budúcnosť úspešnej reprezentácie Slovenska vo svete.

     Športové gymnázium, jediné štátne v Bratislavskom samosprávnom kraji prešlo za svoju existenciu mnohými zmenami, až sa vyprofilovalo do dnešnej podoby  - modernej vzdelávacej inštitúcie, ktorá svojimi výsledkami čestne reprezentuje nielen svoje mesto, ale i Slovenskú republiku.

     Športové gymnázium na Ostredkovej ul. 10 je školou so špecifickým zameraním, kde vhodným časovým a priestorovým skĺbením, žiaci absolvujú stredoškolské štúdium gymnaziálneho typu a zároveň je vytvorený priestor pre rozvoj ich športového talentu s cieľom prípravy a výchovy pre štátnu športovú reprezentáciu Slovenskej republiky. Žiaci v priebehu dňa absolvujú vyučovanie  pod vedením skúsených pedagógov a tréningový proces je zabezpečovaný našou školou v športových odvetviach – atletika, džudo, triatlon, športová gymnastika, volejbal a zápasenie. Vynikajúca spolupráca je z Futbalovou akadémiou Slovana Bratislava , ŠKP Bratislava – v športových odvetviach hádzaná, vodný slalom a krasokorčuľovanie. Cieľom je zdokonaľovať rozvoj a zvyšovanie športovej výkonnosti, ako aj zvládnutie nárokov stredoškolského štúdia. Realizujú sa dve formy vzdelávania osem a štvorročné štúdium.

     V prebiehajúcom školskom roku 2017/2018 máme 15 tried – 341 žiakov.
Učebné osnovy štátneho športového gymnázia sú takmer identické s osnovami klasického gymnázia. Vzhľadom k tomu, že počas dňa žiaci absolvujú dvojfázový tréning, nie je v učebných osnovách zaradený predmet Telesná výchova. V rámci voliteľných predmetov je v osnovách zaradený predmet Základy športovej prípravy, v rámci ktorého získavajú žiaci vedomosti z oblasti teórie a didaktiky športového tréningu. Po úspešnom zvládnutí maturitnej skúšky z tohto predmetu, príslušný športový zväz môže udeliť absolventovi školy II. kvalifikačnú trénerskú triedu.

     Túto školu navštevovali a absolvovali významné športové osobnosti: strieborní medailisti z Olympijských hier v Aténach 2004 džudista Jozef Krnáč a  v Rio de Janeiru 2016 vodný slalomár Matej Beňuš, trojnásobní účastníci OH tenisti Dominik Hrbatý, Janette Husárová, lyžiarka Veronika Zuzulová, spolu školu navštevovalo 30 olympionikov.
     Za vyše 30 rokov existencie školy naši žiaci získali na OH, MS, ME, EYOF i univerziádach  66 zlatých, 52 strieborných a 81 bronzových medailí.