Deň otvorených dverí 2017

na Športovom gymnáziu, Ostredková 10, Bratislava sa uskutoční 30. januára 2017 v čase od 9.00 do 12.00 hod. v priestoroch školy a telocvične. Pozývame žiakov piatych a deviatych ročníkov ZŠ, ich rodičov, zákonných zástupcov, výchovných poradcov a priateľov našej školy.

Pre žiakov ZŠ, ich rodičov, zákonných zástupcov a výchovných poradcov sme pripravili:
• ukážky vyučovacích hodín všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov,
• ukážky športového tréningu v atletike, džude, športovej gymnastike, volejbale a zápasení,
• video prezentáciu o športových aktivitách bývalých a súčasných žiakoch školy,

Túto školu navštevovali a absolvovali významné športové osobnosti: strieborní medailisti z OH v Aténach 2004 Jozef Krnáč a v Rio de Janeiru 2016 vodný slalomár Matej Beňuš, trojnásobní účastníci OH tenisti Dominik Hrbatý, Janette Husárová, lyžiarka Veronika Zuzulová a ďalší.
Okrem Dňa otvorených dverí sa so športovcami a učiteľmi a trénermi našej školy môžete stretnúť na Dni župných škôl v nákupnom centre Avion 20.1.2017 od 9.00 – 17.00 hod.

Tešíme sa na stretnutie a všetci ste srdečne vítaní !