Deň otvorených dverí na Športovom gymnáziu

Deň otvorených dverí na Športovom gymnáziu, Ostredková 10,  Bratislava, sa uskutoční v utorok 29. januára 2019 od 9.00 – 12.00 hod v budove školy a telocvični.

Srdečne pozývame k nám žiakov piatych a deviatych ročníkov, rodičov a výchovných poradcov zo ZŠ, ktorí prejavujú záujem o osemročné a štvorročné gymnaziálne štúdium na našej škole.

Sledujte našu web stránku www.sportgymba.sk na ktorej pravidelne zverejňujeme aktuálne informácie.

Informácie o podmienkach štúdia.pdf