Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 bude 4.septembra 2017 o 10.30 hod. Zoznamy žiakov prímy a prvých ročníkov štvorročného štúdia budú vyvesené na bráne školy.

                                                                                                          Mgr. Vladimír Paulik
                                                                                                               riaditeľ školy