Športové gymnázium otvára v školskom roku 2017/2018

Športové gymnázium Ostredková 10, Bratislava otvára v školskom roku 2017/2018 tri triedy štvorročného štúdia – 90 žiakov a jednu triedu osemročného štúdia – 28 žiakov.

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

—je určené pre žiakov, ktorí úspešne ukončili deviaty ročník ZŠ

Talentové skúšky sa konajú: 28. marca 2017

 

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM

—je určené pre žiakov, ktorí úspešne ukončili piaty ročník ZŠ

Talentové skúšky sa konajú: 4. apríla 2017

 

Škola je určená pre deti, ktoré sa chcú aktívne venovať športu a hodnotne sa vzdelávať. Umožňuje skĺbiť v dennom režime športovú prípravu a štúdium podľa štátneho vzdelávacieho programu platného pre gymnázia v plnom rozsahu.

 

Primacky.pdf