Výsledky II. kola talentových skúšok do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2018/2019

Výsledky II. kola talentových skúšok do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2018/2019

Výsledky.pdf