Výsledky náhradného termínu talentových skúšok do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2018/2019

Výsledky náhradného termínu.pdf