Výsledky talentových skúšok do 1. ročníka štvorročného štúdia 2018/2019

Výsledky.pdf