Výsledky talentových skúšok v náhradnom termíne

Výsledky talentových skúšok v náhradnom termíne do prvého ročníka 8 - ročného štúdia Športového gymnázia, Ostredková 10, Bratislava
Poradové číslo Kód žiaka Body celkom Výsledok
1. DE58E 39 neprijatý
2. BA74O 37 neprijatý


Výsledky talentových skúšok v náhradom termíne do prvého ročníka 4 - ročného štúdia Športového gymnázia, Ostredková 10, Bratislava

Poradové číslo Kód žiaka Body celkom Výsledok
1. JY11A 85 prijatý
2. XO85O 81 prijatý
3. TO28A 74 prijatý
4. GE02Y 72 prijatý
5. MA00O 71 prijatý
6. DO56A 65 prijatý
7. WY16A 56 prijatý
8. ME54Y 51 prijatý
9. WY50E 42 neprijatý